Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predávajúci:

Obchodné meno*:                     CELLa s.r.o.

Ulica a číslo*:                             Soblahovská 1110/27

Mesto*:                                    Trenčín

PSČ*:                                        91101

Telefón:                                    032/2028934

e-mail:                                       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO*:                                         46686487

DIČ:                                           2023519113

 

Kupujúci:

Meno a Priezvisko*: ........................................................................................................

Ulica a číslo*: ..................................................................................................................

Mesto*: ..........................................................................................................................

PSČ*: ...............................................................................................................................

Telefón: ...........................................................................................................................

e-mail: .............................................................................................................................

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od:

  • uzavretej kúpnej zmluvy
  • zmluvy o poskytnutí služby

Poznámka: (nehodiace sa preškrtnite)

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky ..................................... . Dňa .................................... mi bola zaslaná potvrdená objednávka číslo .................................. a tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*....................................., číslo faktúry .................. ............................. .

 

Žiadam preto o vrátenie: 

  • plnej hodnoty faktúry (všetok faktúrovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
  • čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Poznámka: (nehodiace sa preškrtnite)

 

Názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Požadovaná hodnota k vráteniu: ..........................................


*Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet:
IBAN ............................................................................................................................................

 

Súčasťou zásielky je:

  • Odstúpenie od zmluvy
  • Tovar, ak je predmetom odstúpenia
  • Faktúra
  • Príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia tovaru)

 

Poznámka: (nehodiace sa preškrtnite)

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

V ................................................................, dňa ..................................

 

 

......................................................

Podpis         

 

 

Hviezdičkou (*)označené polia sú povinné

Slovo "tovar" môže byť nahradené slovom "služba" bez nutnosti úpravy textu